امروز در تاریخ مطبوعات

طنز روز

نکته روز

چهل نکته از سيره پيامبر(ص)

 

دائماً متفکر بود

 اکثر اوقات ساکت بود

 خلقش نرم بود

 کسي را تحقير نمي‌‌کرد

 دنيا و ناملايمات هرگز او را به خشم نمي‌آورد

ادامه مطلب...
 

Content Module

پیوند ها

روزنامه ها و نشریات ادواری
خبرگزاری ها
سایتها

آمار سایت

Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
چاپ ارسال به دوست

روزنامه‌نگاري آنلاين و ارزش‌هاي بنيادين حرفه‌اي

   

اين پژوهش شامل جمع‌بندي نظرات اعضاي انجمن خبري آنلاين ONA است كه از سوي اين انجمن و كز تحقيق  PEWانجام شده و قبلا طي مقاله‌اي در يك طبقه‌بندي كلي ارائه شد.

 

نكات مهم اين بررسي درچند محور؛ ارزش‌هاي بنيادين، محتواي آنلاين و آينده روزنامه‌‌نگاري نيز به طور مستقل جمع‌بندي شده‌اند كه در اين مقاله بحث ارزش‌هاي بنيادين دنبال شده است.

 

بيشتر پاسخگويان اين بررسي روزنامه‌نگاراني هستند كه يا براي وب‌ سايت يك رسانه چاپي كار مي‌كنند ويا روزنامه‌نگاران قديمي هستند كه فعاليت‌هاي آنلاين مستقل خود را به تازگي شروع كرده‌اند. آنها بيشتر دريك الگوي سنتي خبري سازمان‌يافته شكل گرفته‌اند كه همان روش‌ها را وارد وب مي‌كنند. بنابراين، اين روزنامه‌نگاران ضمن اينكه خيلي چيزها را درباره اين رسانه جديد پذيرفته‌اند اما هنوز در خيلي از موارد، اعتقاد قوي خود را به ارزش‌ها و موازين سنتي نشان مي‌دهند.

  

با اين پيش زمينه، اكثريت قابل توجهي از پاسخگويان، يعني 57 درصد آنها معتقدند كه اينترنت به جاي اينكه بخواهد ارزش‌ها را به صورت آنلاين انتقال بدهد، ارزش‌هاي بنيادين روزنامه‌نگاري را تغيير مي‌دهد. البته اين تغييرات بيشتر منفي به نظرمي‌رسند تا مثبت.

  

وقتي از روزنامه نگاران آنلاين خواسته شد كه بگويند چگونه اين تغيير ارزش‌ها صورت مي‌گيرد، 45 درصد آنها به كمرنگ شدن استانداردها و كاهش دقت در ارائه گزارش‌ها اشاره كردند.

  

فردي كه سردبيري و مديريت محتواي عمليات اتاق خبر آنلاين و چاپ، هر دو را به عهده دارد در اين زمينه مي‌گويد اين مسئله باعث حذف نقش دروازه‌بان خبر مي‌شود و فشار بر روزنامه‌نگاران كه بدون دقت و بررسي لازم، خبر توليد كنند؛ كيفيت خبر را كاهش مي‌دهد.

  

روزنامه نگار ديگري مي‌نويسد تاكيد و تمركز در كسب اخبار به صورت آنلاين به گونه‌اي است كه اين كار عموما قبل از بررسي صحت و درستي آنها انجام مي‌شود. و اين نحوه برخورد براي تهيه خبر، منجر به كاهش اعتبار روزنامه نگاري مي‌شود.

  

درحالي كه بازگشت به متن خبر براي بررسي و حتي بررسي مجدد، براي تضمين درستي آنها ضروري است. بخصوص زماني كه اشتباهات به صورت آنلاين مي‌تواند پيوسته ادامه پيدا كند.

  

پاسخگويان معتقدند دومين تغيير مهم در ارزش‌هاي حرفه‌اي، موردي‌است كه واكنش دو‌گانه‌اي را برمي‌انگيزد. به گونه‌اي كه يك سوم آنها، حدود 31 درصد، مي‌گويند اين روش باعث مي‌شود كه به ديگران مجال بيشتري براي طرح نظرات‌شان داده ‌شود و همچنين نفوذ شخصي روزنامه‌نگاران كاهش يابد.

  

يك مسئول اجرايي تهيه مقاله و فروش خبرهاي مهم وب‌سايت نيز به اين موضوع اشاره مي‌كند كه هرگز مخاطبان اخبار، در سياست‌ها و صحت و درستي آنچه مي‌خوانند، مي‌بينند و مي‌شنوند، نقش مهمي ندارند. اين مسئله باعث مي‌شود كه انواع سايت‌هاي فيلترنشده، بدون محدوديت و غيراخلاقي نظرات عاميانه و كم ارزش خود را به طور آزادانه ارائة كنند.

  25 درصد پاسخ‌دهندگان به سومين نوع تغيير كه مربوط به تغيير ارزش‌هايي است كه در نتيجه تاكيد زياد برسرعت به‌ وجود مي‌آيد اشاره كرده‌اند. درحالي كه برخي از آنها خبر رساني سريع‌تر به مردم را از جنبه‌هاي مثبت اين موضوع مي‌دانند و معتقدند كه در اين رابطه سرعت بيش از دقت اهميت پيدا مي‌كند.   

اما از نظر يك نويسنده و تهيه‌كننده اخبار، اطلاعات نادرست خيلي سريع‌تر از يك بيماري جنسي خطرناك، بين مردم گسترش پيدا مي‌كند.

  

بقيه تغييرات، بيشتر منفي ارزيابي شده‌اند:

  11 درصد پاسخ‌گويان مي‌گويند اينترنت باعث شده روزنامه‌نگاري، بيشتر سطحي و صوري با مسايل برخورد كند. براي نمونه، روزنامه‌نگاري به اين موضوع اشاره مي‌كند كه در واقع، همين قدر كه يك چيزي از نظر ظاهري خوب به نظر برسد كافي است و مي تواند خوب باشد.   

روزنامه نگار ديگري دراين زمينه مي‌نويسد: روزنامه‌نگاران آنلاين بيشتر مايل هستند آنچه را بدست آورده اند مطرح كنند. 8 درصد ديگر نيز به افزايش نفوذ كساني تاكيد دارند كه بيشتر جنبه تجارتي قضايا را در نظر مي‌گيرند تا اينكه جنبه خبري آنها مورد توجه قرارگيرد. 7 درصد پاسخگويان نيز مي‌گويند اين نوع روزنامه نگاري بيشتر جنبه شخصي پيدا كرده و همراه با تعصب است. بنابراين دوسوم كامل تغييرات، كاملا منفي ارزيابي شده است؛ درضمن اينكه بقيه، ديدگاه‌هاي دوگانه دارند.

  

تركيبي از خوش‌بيني و ترس، احتمالات و مقداري تاسف، برخوردي پيچيده به‌وجود مي‌آورد؛ به گونه‌اي كه بسياري در اظهارات خود نوشته‌اند، كشمكش بين مفاهيم مثبت و منفي، در دنياي روزنامه‌نگاري آنلاين پيوسته نمود دارد.

  

فردي كه مديريت محتواي آنلاين را به‌عهده دارد، دراين باره مي‌گويد: اينترنت باعث مي‌شود خبرها از شفافيت بيشتري برخوردار باشد و امكان كسب صداها و نظرات مختلف فراهم آيد. و همچنين در چنين فضايي، مطالب جذاب و دو طرفه مورد توجه قرار مي‌گيرد.

  

اما روزنامه‌نگاري آنلاين براي وضعيت روزنامه‌نگاران سنتي به عنوان جمع‌آوري‌كنندگان خبره اطلاعات كه مي‌توانند اين جنبه از حرفه‌شان را در آينده به خوبي حفظ كنند، ارزش گذاري كرده است. اين موضوع مي‌تواند تاثير خوبي در آينده براي حرفه ما داشته باشد.

  

برخي ديگر مي‌گويند با وجود بعضي مفاهيم منفي كنوني، ما در نهايت احساس مي‌كنيم كه روزنامه‌نگاري بهتري به‌وجود خواهد آمد. آنها معتقدند كه اكنون ما بيشتر بر كميت و سرعت تاكيد مي‌كنيم تا اينكه بركيفيت و دقت بيان تمركز داشته باشيم.

  

با اشاره به آنچه گفته شد عقيده بر اين است كه روزنامه‌نگاري آنلاين رو به تغيير است در حالي كه وب بيشتر جنبه رقابتي و اهميت پيدا مي‌كند. بنابراين ارزش‌هاي سنتي روزنامه‌نگاري نيز مي‌توانند موقعيت خاص خود را در خبرهاي آنلاين پيدا كنند. 

  وقتي از آنها به طور دقيق درباره عملكرد خاص روزنامه‌نگاري در وب سئوال شد، آنها بيشتر به تكنولوژي اشاره كردند تا تهيه گزارش. فردي كه مسئوليت برنامه‌ريزي در اين حوزه را دارد، مي‌گويد: ما واقعا درگذاشتن عكس، ويدئو و مقاله روي وب، خوب عمل مي‌كنيم اما در درك عملكرد وب به عنوان يك رسانه مستقل كارايي خوبي نداريم.   به طور كلي 91 درصد روزنامه‌نگاران در پاسخ‌هاي خود به جنبه‌هاي مختلف تكنولوژي اشاره كرده‌اند. دربين جنبه‌هاي مثبت و موفق، اين موارد ذكرشده است: "عملكرد متقابل"، "تشويق مردم براي تماشاي تصاوير و اسلايد" و "تصويرسازي اطلاعات" و" ايجاد ارتباط بين مخاطبان درسراسر دنيا" و "جذب مخاطبان جديد".   

12 درصد پاسخگويان نيز به شكل‌هاي جديد بيان خبر مثل "بررسي عميق دروني يك موضوع مورد نياز خبري" با "ابزارهاي خلاق دردسترس" اشاره كرده‌اند. و همچنين افرادي در حدود كمتر از اين ميزان، يعني 12 درصد آنها، از تهيه گزارش‌هاي عميق‌تر نام برده‌اند.

  

نكته‌اي كه به نظرمي‌رسد اين روزنامه‌نگاران در آن اختلاف نظر دارند در ارتباط با مسئله ديدگاه است كه البته دراين باره بيشتر با ابزار خبررساني جديد هم عقيده هستند. درحدود نيمي از آنها معتقدند كه موضوعات خبري بهتراست دنباله رو يك نقطه نظر ايدئولوژيك خاص باشند و همچنين حدود 45 درصد از آنها با روزنامه‌نگاراني كه به طور فردي و مجزا كار مي‌كنند هم عقيده هستند.

  

روزنامه‌ نگاراني كه در رسانه جديد (آنلاين) كار مي‌كنند كه ظاهرا نمي‌توان آنها را اكثريت به حساب آورد در مقايسه با افرادي كه در ساير مطبوعات كار مي‌كنند معتقدند تهيه گزارش‌هاي خبري با توجه به نظر يا تعصب شخصي فرد روزنامه نگار پذيرفته‌تر است.

  در تحقيقي كه در سال 2007 در ارتباط با ساير روش‌هاي مطبوعاتي انجام گرفت، سه چهارم روزنامه‌نگاران ملي و 79 درصد روزنامه‌نگاران محلي اين گونه عنوان كردند كه اگر موسسات خبري به دنبال يك نقطه‌نظر ايدئولوژيك قطعي باشند كه تمام اخبار آنها را پوشش دهد، به نتيجه رضايت بخشي دست پيدا نمي‌كنند.  

همشهري آنلاين- ترجمه معصومه كيهاني

 
نظر
افزدون جدیدجتسجوRSS
تنها کاربران ثبت شده می توانند نظر ارسال کنند

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.

 
< بعد   قبل >
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS